Slovensko, 2020, far., 63′, MP 12, AT, dokumentárny

Slovakia, 2020, col., 63′, PG 12, English friendly, documentary

 

réžia / director: Pavol Barabáš

námet / story: Pavol Barabáš

scenár / screenplay: Pavol Barabáš

kamera / DOP: Pavol Barabáš, Martin Barabáš, Jaro Holeček, Becko Ondrejovič

hudba / music: Martin Barabáš

strih / editor: Pavol Barabáš, Robo Karovič

producent / producer: Alena Koščová (SK)

výroba / production: K2 studio (SK), Rozhlas a televízia Slovenska (SK)

členovia expedícií / cast: Pavol Barabáš, Natália Borecká, Miro Dušek, Jaro Holeček, Martin Chroumal, Tomáš Lukačovič, Oldřich Štos, Daniel Balaga, Pavol Černý, Peter Černý, Viktor Doletina, Jordanka Kordová, Juraj Lunter, Štefan Urban, Jaro Dutka, Becko Ondrejovič

 

Najvyššie vodopády sveta a ich zlaňovanie. Čo si pod tým predstaviť? Neskutočnú scenériu, turistickú adrenalínovú atrakciu alebo div sveta, ktorý bežný smrteľník nedosiahne? A predsa existuje jedinečná partia kamarátov, nadšencov a bláznov, ktorá ovláda túto nepostihnuteľnú kategóriu takmer dokonale. Ich spoločnou výzvou je objaviť a dosiahnuť ohromný majestátny živel a splynúť s ním. Cesta k vodopádom predstavuje neraz priam priekopnícke výpravy do neznáma, kde ani tá najdôslednejšia príprava negarantuje tušený cieľ. Jedinou istotou je sila priateľstva, maximálna dôvera a cit spolupatričnosti. Bude to však stačiť na pokorenie najvyššieho vodopádu sveta, ktorý neodolateľnej výzve zlaniť ho spoľahlivo odoláva?

 

The highest waterfall in the world and its abseiling. What should one imagine? Surreal scenery, a tourist adrenaline attraction or a world wonder that an ordinary mortal cannot attain? And yet there is a unique group of friends, enthusiasts and fools who master the unattainable category almost perfectly. Their common challenge is to discover, attain and merge with the colossal, majestic element. The journey to the waterfalls often challenges even ground-breaking expeditions into the unknown where not even the most detailed preparation guarantees the anticipated outcome. The power of friendship, maximum trust and the sense of fellowship are the only certainties. Will that, however, be enough to conquer the highest waterfall in the world which is reliably resisting the ultimate abseiling challenge?

 

Viac informácií o filme v časopise Film.sk v rubrike Novinky si môžete prečítať tu.

Recenziu filmu v časopise Film.sk si môžete prečítať tu.

Táto web stránka používa cookies k analýze návštevnosti a bezpečnej prevádzke web stránky. Kliknutím na tlačidlo „OK“ prijímate súbory cookies a beriete na vedomie naše podmienky ochrany osobných údajov Viac.
OK