Divácka cena Slnko v sieti

Blahoželáme trojici výhercov, vyžrebovaným 3. 4. 2018:

    1. Katarína Tatarková, Skalité
    2. Branislav Bega, Bratislava
    3. Lucja Demby, Krakow