Kontakt


ORGANIZÁTOR: 

Adresa sídla:
SLOVENSKÁ FILMOVÁ A TELEVÍZNA AKADÉMIA
Grösslingová 32
811 09 Bratislava

Kancelária SFTA: 
Silvia Dydňanská
výkonný sekretár SFTA
tel.: +421 948 052 800
e-mail: sfta@sfta.sk


Jozef Štupák
produkcia Týždňa slovenského filmu
tel.: +421 902 570 690
e-mail: stupakjjj@gmail.com


Wanda Adamík Hrycová
prezidentka SFTA