Peter Pellegrini

Predseda vlády SR

Úrad vlády SR

Nám. Slobody 1

813 70 Bratislava

a

Igor Matovič

Designovaný predseda vlády SR

OĽANO

Zámocká 6873/14

811 01 Bratislava

 

V Bratislave, dňa 17. marca 2020   

 

Vážený pán premiér Peter Pellegrini, vážený pán designovaný premiér Igor Matovič,

dovoľujeme si vás osloviť v mene Slovenskej filmovej a televíznej akadémie,  verejnoprospešnej záujmovej organizácie združujúcej významné osobnosti slovenskej audiovizuálnej kultúry. SFTA sa okrem iného podieľa aj na vytváraní systémového prostredia pre audiovizuálny priemysel a vystupuje na ochranu záujmov jej tvorcov.   

S podporou ďalších profesných združení a asociácií pôsobiacich v audiovízii sa obraciame na vás oboch, súčasného i budúceho čelného predstaviteľa nášho štátu a členov vašich vládnych kabinetov.  Uvedomujeme si, že výmena vlády a správy tejto krajiny prebieha v nezávideniahodnej situácii, kedy Slovensko spolu s celým svetom bojuje proti šíriacej sa pandémii koronavírusu, ktorej všetky dôsledky si dnes asi nevieme predstaviť.  Práve preto sme sa však rozhodli nečakať a konáme.

Slovenská filmová a televízna akadémia v spolupráci so všetkými relevantnými organizáciami pôsobiacimi v audiovizuálnom priemysle zastupuje tisícky ľudí, ktorých sa dôsledky pandémie dotknú zrejme najviac. Reprezentujeme totiž nielen autorov a výkonných umelcov, z ktorých mnohých zavedené opatrenia obrali o jediný príjem, ale aj ďalšie samostatne zárobkovo činné osoby a malé podnikateľské subjekty pracujúce v audiovízii. Profesné skupiny, ako produkční, kameramani, osvetľovači, kostyméri, maskéri, technici stavieb, rekvizitári, patinéri, šoféri, helperi a pod., tí všetci zostali v dôsledku preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 bez akéhokoľvek príjmu. Nikto z nich nie je v stálom zamestnaneckom pomere,  nikto nepracuje na paušál, všetci sú platení v rámci odpracovaných dní a hodín, nikto z nich si nemôže zriadiť „homeoffice“ a pracovať z domu. Ich náročná práca je projektová, vyžaduje cestovanie, stretávanie sa vo veľkých skupinách (filmový štáb má nezriedka viac ako 100 ľudí). To sú podmienky, ktoré sú v súčasnosti nezabezpečiteľné a tak prišlo k masívnemu rušeniu televíznych a filmových výrob, dabingov, nakrúcaniu reklám, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, a to najmenej na obdobie najbližších dvoch až troch mesiacov.  Nespochybňujeme oprávnenosť, ani zmysel navrhnutých opatrení. Či už ide o dôsledok nariadenia vlády alebo hlavného hygienika SR, rozumieme, že všetky sú realizované s cieľom zamedziť rozširovaniu koronavírusu a jeho následných tragických dôsledkov.

Skutočnosť je však neúprosná. V dôsledku zrušenia vyššie uvedených akcií prichádzajú tisícky slovenských rodín o všetky svoje príjmy. Príjmy, z ktorých živia svoje deti, platia nájom alebo hypotekárne úvery, elektrinu, plyn, leasingové splátky, spotrebné úvery a v neposlednom rade dane a odvody štátu.  Máloktorá rodina pôsobiaca v audiovízii má vytvorené také finančné rezervy a úspory, aby vedela bez problémov zvládnuť výpadok príjmu jedného rodiča, a už vôbec nie oboch.  V našom „fachu“ totiž nie je nič výnimočné, ak sú rodičia alebo partneri zároveň aj pracovnými kolegami.  Prebiehajúca kríza teda rodinu pôsobiacu v audiovizuálnom prostredí zasiahne fatálne a spôsobí jej existenčné problémy.   

Vážený pán premiér Pellegrini, vážený pán designovaný premiér Matovič, vzhľadom na uvádzané fakty sa na vás obraciame s prosbou o pomoc pri našej snahe preklenúť toto pre nás likvidačné obdobie. My všetci pracujúci v audiovízii sme súčasťou kreatívneho priemyslu, ktorý ako vieme je odvetvím budúcnosti.  Je to sektor, ktorý môže čoskoro slúžiť a živiť aj ďalšie odvetvia nášho hospodárstva ako je IT, doprava, služby, školstvo a pod, nenechajte ho prosím padnúť na kolená.  Slovenská filmová a televízna akadémia vás žiada o urgentné a konkrétne návrhy riešení našich rastúcich existenčných problémov, a to napríklad formou bezúročnej pôžičky poskytovanej autorom, výkonným umelcom, SZČO alebo malým podnikateľom pôsobiacim v audiovízii, odkladom splátok hypotekárnych a iných úverov a leasingových zmlúv a odkladom platenia odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Akákoľvek z vyššie uvedených foriem pomoci, v ideálnom prípade ich kombinácia, bude významným krokom k zabezpečeniu základných životných potrieb našich rodín.

K tejto výzve sa doteraz pripojili nasledovné profesné organizácie a združenia: Asociácia nezávislých producentov, Asociácia producentov animovaného filmu, Asociácia slovenských filmových strihačov, Asociácia slovenských kameramanov, Slovenská asociácia producentov v audiovízii, Únia filmových distributérov, Združenie prevádzkovateľov kín Slovenska.

S nádejou a úctou

 

Wanda Adamík Hrycová - prezidentka SFTA

 

za prezídium SFTA:

Katarína Krnáčová – producentka, viceprezidentka SFTA

Tibor Búza – viceprezident SFTA

Peter Dubecký - riaditeľ Slovenského filmového ústavu

Peter Nágel – umelecký riaditeľ Medzinárodného filmového festivalu Artfilm

Peter Bebjak – režisér, producent

Vladislav Struhár – režisér a programátor

Norbert Hudec – kameraman, viceprezident Asociácie slovenských kameramanov

Michal Drobný – člen rady Únie filmových distributérov, Združenie Prevádzkovateľov Kín

Maroš Hečko – producent, scenárista

 

Signatári:

Milan Lasica – režisér, herec, spisovateľ

Martin Šulík – režisér

Zuzana Mistríková – producentka, prezidentka Asociácie nezávislých producentov

Katarína Kerekesová – režisérka, producentka, riaditeľka Asociácie producentov animovaného filmu

Martin Šmatlák – riaditeľ Audiovizuálneho fondu

Marek Leščák – scenárista

Michal Novinski – hudobný skladateľ

Patrik Pašš – producent

Marko Škop – režisér, producent

Peter Kerekes – režisér, producent

Jozef Heriban – spisovateľ, scenárista, člen Rady Audiovizuálneho fondu

Miloslav Luther – režisér, člen Rady Audiovizuálneho fondu

Maroš Šlapeta – strihač, prezident Asociácie slovenských filmových strihačov

Lukáš Teren – kameraman, prezident Asociácie slovenských kameramanov

Jonáš Karásek – režisér

Marián Urban – producent, riaditeľ Slovenskej asociácie producentov v audiovízii

Táto web stránka používa cookies k analýze návštevnosti a bezpečnej prevádzke web stránky. Kliknutím na tlačidlo „OK“ prijímate súbory cookies a beriete na vedomie naše podmienky ochrany osobných údajov Viac.
OK