Organizátor

 

Spoluorganizátori

        

 

Podujatie finančne podporili

 
 
Myšlienku projektu podporila 
 
 

Partneri 

          

   

      

                            

 

Podujatie sa koná pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla.

 

Mediálni partneri