PIŠTA. Interdisciplinárny seminár o tvorbe Petra Pišťanka + krst zborníka Martin Slivka: Muž, ktorý sadil stromy


pondelok 4. 4. 14.00 K2 + kino-doma 240′

Moderátor: Václav Macek
Hostia: Peter Darovec, Peter Zajac, Matej Ambroš, Adam Gazdič, Zuzana Goleinová, Miriam Kičiňová, Zoltán Rédey, Peter Ulman, Peter Karpinský, Marian Jaslovský

Seminár zameraný na Pišťankovo dielo predovšetkým v kontexte jeho tranzície do filmovej či divadelnej formy. V konfrontácii ponúkne pohľady literárnych historikov, filmových vedcov, divadelnej dramaturgičky, ale aj hudobného historika a odborníka na komiks.

Literárny historik a vedec Peter Zajac nahliada na najkultovejší Pišťankov román optikou dneška: „Rivers of Bablyon nie je len dobovým obrazom prechodového obdobia na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov, ako ho interpretuje dnes už ustálený pohľad, ale svojou povahou je bez akýchkoľvek umelých aktualizácií v prvom rade obrazom prítomného slovenského sveta.“ Problematiku prepisu literárneho textu v konkretizovanom i všeobecnom rozmedzí predstaví literárny vedec Peter Darovec. Ten sa domnieva, že „napriek nádejným predpokladom sa doterajšie filmy či divadelné inscenácie podľa Pišťanka do dejín svojho umeleckého druhu nezapísali ani zďaleka tak výrazne, ako sa to stalo s jeho prózami v literárnom kontexte.“

počas seminára sa uskutočnia:
15.30 Prezentácia a krst 3DVD Peter Pišťanek a film

17.00 Prezentácia a krst zborníka Martin Slivka, muž, ktorý sadil stromy
(Editor: Václav Macek. Autori príspevkov: Marek Kuboš, Ondrej Šulaj, Mario Homolka, Marcel Šedo, Tomáš Hučko, Branko Ladič, Viera Langerová, Zuzana Mojžišová, Peter Maráky, Václav Macek, Daša Ferklová, Zuzana Beňušková, Daniel Luther, Peter Ulman, Oľga Slivková) 

Táto web stránka používa cookies k analýze návštevnosti a bezpečnej prevádzke web stránky. Kliknutím na tlačidlo „OK“ prijímate súbory cookies a beriete na vedomie naše podmienky ochrany osobných údajov Viac.
OK