Týždeň
slovenského
filmu
3. - 9. apríl 2017
Kino Lumière
Bratislava
Týždeň slovenského filmu

Kontakt

 

e-mail: 

tyzdenfilmu@gmail.com