Týždeň
slovenského
filmu
3. - 9. apríl 2017
Kino Lumière
Bratislava
Týždeň slovenského filmu

Organizátori a partneri

 

Podujatie sa koná pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky.

Organizátor


Spoluorganizátori

 

Podujatie finančne podporili

 


Myšlienku projektu podporila

 

Partneri

             sedf

Mediálni partneri