Týždeň
slovenského
filmu
3. - 9. apríl 2017
Kino Lumière
Bratislava
Týždeň slovenského filmu

SEMINÁR: Peter Mihálik po tridsiatich rokoch

seminar_mihalik

moderátor: Martin Šmatlák

hostia: D. Trančík, V. Mlčoušek, L. Volko, J. Oparty, V. Langerová, J. Wild, V. Macek, J. Paštéková, M. Ciel, M. Palúch 

Kino Lumiére, pondelok 3. 4. 2017, 10:00